בחן את עצמך

מבחן הערכת רמת אנגלית ללא התחייבות

1. I __________ here since 2 o'clock.

2. Two persons were talking about how much they had liked seeingthat movie.

3. I somehow sense that he may have been lying to them; however, I am not in a position to prove it.

4. I _________ my friend yesterday.

5. This is my first time to visit America.

6. This is Bob. He's _____ doctor.

7. Peter is ____ engineer.

8. It gets very cold_________winter.

9. Betty doesn't have a job _____the moment

10. The telephone and the doorbell rang ___ the same time.

11. Goodbye! I'll see you ___ the morning

12. I'll see you _____ two weeks time.

13. There are many _____ (thief) in the big cities.

14. Compaq __________ computers.

15.I guess we ______a market share of about 20%.

16. Which is correct?

17. I do my work and they do ______

18. When __________________the company?

19. Sales ________ in 1995 but then _______ in 1996

20. It's obvious that ____________this report.

21. Don't go out ___ you've finished your work

22. ___ I had known how much I would disappoint him, I woudn't have done it.

23. It's usually quite simple to cross the border between the USA and Canada ____________ these two countries have friendly relations.

24. Karen is rich; __________, her cousin Kate is poor.

25. Don't forget to congratulate him ___ his birthday.

כמעט סיימת...
לקבלת ציון הבחינה במייל הזן שם וטלפון. נציגינו ישמחו לעזור ולהכווינך בהתאם לציון אותו קיבלת.
צרו איתנו קשר