לימודי אנגלית למבוגרים

אנגלית היא השפה הבינלאומית ולכן יש יתרונות רבים בידיעת השפה ואחת מהן היא השתלבות במקומות עבודה. הביקוש הגובר לעובדים עם אנגלית ברמת גבוהה יצר גידול בהרשמה ללימודי אנגלית עסקית. הדעה הרווחת היא ששפה נלמדת באופן הכי פשוט בילדות ונשאלת השאלה האם הדרך בה מלמדים ילדים שפה, היא באמת הדרך הכי יעילה. <BR><BR><STRONG>החשיבות באנגלית כשפה שנייה<BR></STRONG>ידיעת שפות שונות הוא תמיד יתרון ובשנים האחרונות ידע בשפות יכול לא רק להעשיר את העולם התרבותי שלנו אלא גם לתרום ליכולת לשנות ללמוד תחומים חדשים ואפילו להצליח יותר במקום העבודה. לימוד אנגלית ברמה גבוהה מהווה נכס&nbsp; ומאפשר גישה למשרות רבות הדורשות יכולת לתקשר בעל פה ובכתב עם מדינות מעבר לים. <BR><BR><STRONG>לימודי אנגלית – ילדים מול מבוגרים<BR></STRONG>העובדה הידועה היא שלילדים קל מאוד ללמוד שפה חדשה כי לילדים יש יכולת מולדת ללמוד באופן כללי. כשמבוגר ניגש ללימוד שפה חדשה הוא משווה אותה לשפת האם שלו ולומד תוך כדי תרגום כך שהלמידה אינה זהה בין ילדים ומבוגרים. יש הטוענים שאין למובגרים את היכולת ללמוד שפה חדשה כפי שילד יכול אך יש שרואים בניסיון המבוגר כיתרון ללימוד שפה חדשה. <BR><BR><STRONG>יתרונות מול חסרונות <BR></STRONG>איך לבחור את <A href="http://www.globalone.co.il/contentPage.aspx?e=131" target=_blank><FONT color=#3300ff>השיטה הנכונה בלימודי אנגלית</FONT></A>?&nbsp; ההבדל המרכזי ב<A href="http://www.globalone.co.il/contentPage.aspx?e=86" target=_blank><FONT color=#3300ff>לימוד שפות בין ילדים</FONT> </A>למבוגרים הוא שכילדים לא הייתה לנו שפה, הגענו כדף חלק. לעומת זאת אדם מבוגר יש לנו שפה ובאופן טבעי אנו לומדים כל שפה בהשוואה לשפת האם שלנו.&nbsp; היתרון והחסרון נעוץ למעשה בעובדה שאנו למודי שפה. מצד אחד זה מהווה עזר כנגד השפה החדשה אך מצד שני זה גם גורם מפריע, מקבע אותנו מבחינת מחשבה ומקשה לקלות ביטויים והגהה שונה. הלמידה היא שונה משל ילד אך היא גם שונה מאדם לאדם.<BR>&nbsp;<BR>
צרו איתנו קשר